Bridgestone Başkan Yardımcısı ERTMA Başkanlığı Görevine de Devam Edecek

Avrupa Lastik ve Kauçuk İmalatçıları Birliği’nin (ERTMA) yönetim kurulu, Bridgestone başkan yardımcısı ve kıdemli danışmanı Franco Annunziato’nun organizasyonun başkanı olarak görevine devam edeceğini duyurdu. Consorcio Nacional de Industriales del Caucho’dan Joan Vicenç Durán ise başkan yardımcılığı için seçildi. Kurul, kauçuk endüstrisinde çevre dostu üretime ve dijital ayak izine odaklanılması gerektiğini söyledi. Üretim ve inovasyonun korunması amacıyla en uygun yöntemleri belirlemek için aciliyet duygusuyla, her düzeyde politika üreticilerle birlikte çalışılması gerektiği vurgulandı.

Lastik Endüstrisi Mobilitenin Daha Çevre Dostu ve Dijital Olmasına Katkı Sağlıyor

Başkanlığının uzatılma kararını kabul eden Annunziato: “Üç yıl önce görevime başladığımda küresel bağlam önemli ölçüde farklıydı. Şu anda eşi görülmemiş bir zamanda yaşıyoruz ve hâla belirsiz ufuklara sahip, devam eden bir krizin etkilerini aşmak için mücadele ediyoruz. Lastik endüstrisi, daha güvenli, karbondan arındırılmış ve daha dijital bir mobilite yaratmaya yönelik olarak Avrupa’nın bu konudaki hedeflerine önemli katkı sağlayabileceğine inanıyor.”

Lastik Endüstrisi Değişim için Henüz Tam Kapasitesini Kullanmadı

ETRMA genel sekreteri Fazilet Çınaralp: “Bu seçim, sektörümüzün ve toplumumuzun Covid-19 sonrası iyileşme planına katkıda bulunmak için güçlü bir taahhüt istediği, çok özel ve belirleyici bir sosyo-ekonomik zaman diliminde açıklandı. Lastik ve kauçuk endüstrisinin oynayacağı önemli bir rol var ve öne sürdüğümüz kilit eylemlerde sürekliliği sağlama fırsatını memnuniyetle karşılıyorum. Mobiliteyi daha çevre dostu hâle getirme, döngüsel ekonomiyi iyileştirme ve hizmetler için yeni pazarların kilidini açma kapasitemiz, henüz tamamıyla kullanılmadı.”